Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie zijn wij en waar kunt u ons contacteren?

De website beschikbaar op het adres www.domeinnaam.be (hierna: de “website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van : 

 • Rechtsvorm: nv
 • Vennootschapsnaam: Firma     
 • Handelsnaam: Firma    
 • Maatschappelijke zetel: Straat nr, PC Gemeente
 • Ondernemingsnummer: BE 0123.456.789
 • Telefoonnummer: 09 123 45 67
 • E-mail: info@domein.be
 • Hyperlink Website: www.domein.be - www.domein2.be
 • (hierna: “Firma”, "Firma2", "onze website", “wij” of “ons”).

 

Privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, onder meer op of via de website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van ons) noch van  andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen.
Wij raden u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen. 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van ons die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan ons e-mailadres dat vermeld wordt in de eerste rubriek, bovenaan deze pagina. Wij zullen u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. 

Wij verwerken verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 1. Administratie.
 2. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing.
 3. Wat is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien: 

 1. Wij deze nodig hebben voor: toestemming, uitvoering overeenkomst, wettelijke verplichting, vitale belangen, algemeen belang, gerechtvaardigde belangen.
 2. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy – door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring met onze privacy policy of aanvinken/aanklikken van een checkbox op de website of door eender welke samenwerkingsovereenkomst - geeft u ons de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

Wij verwerken de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Bijkomende gegevens die door u verstrekt worden, worden beschouwd als gegevens die door ons mogen gebruikt worden.

Alle partijen die nodig zijn voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit onder meer door wettelijke bepalingen of administratieve verplichtingen, zoals samenwerking met een boekhoudkantoor.

Neen

Gegevens voorkomende uit het gebruik van deze website worden opgeslagen op een beveiligde server, beheerd door Combell.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de bepaalde doeleinden te bereiken. Indien het doeleinde is bereikt, zullen wij uw persoonsgegevens in principe wissen.

Rechten en plichten

 1. U hebt het recht om ons te verzoeken om:
  1. inzage van uw persoonsgegevens;
  2. verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens;
  3. beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
 2. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
 3. U hebt het recht op overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 4. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt echter niet retroactief en laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.
 5. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
 6. De uitoefening van bovenstaande rechten is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de GDPR.
 7. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan ons waarbij u zich afdoende dient te identificeren.
 1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de website en de onze servers.​​​
 2. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.
 3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek). 
 4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, inbreuken in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan. 
 5. In geval dergelijke inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de GDPR, zullen wij dit ook melden aan u. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u ons contacteren op ons e-mailadres dat terug te vinden is in de eerste rubriek, bovenaan deze pagina.
 6. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de GDPR, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Cookie policy

Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op onze website

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u de website bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy hierboven terug.

Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy & Cookie Policy’ op de website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. 

 1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt. 
 2. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 1. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).
 2. Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.
 3. Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.
 4. Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.

Opsomming en beschrijving van de cookies op deze website

Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en het gebruik van onze website aangenamer kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 • Functie/doel : 
  Om bij te houden of de cookies van deze website al dan niet aanvaard worden.
 • Gegevens die worden verzameld en bewaard :
  Enkel de keuze van aanvaarden wordt bijgehouden.
 • Eigen cookie of cookie van een derde partij : 
  Eigen cookie.
 • Bewaartermijn :
  3 maanden 1 week

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en wordt door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Doubleclick Adsense Remarketing-dienst. Wij gebruiken deze dienst om u gerichte advertenties te kunnen tonen na uw bezoek aan deze website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben geen invloed op verdere verwerking. De informatie wordt overgebracht naar Google en wordt door hen voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de "Facebook Pixel"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en door wordt door hen voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 1. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser). Dit is afhankelijk van uw webbrowser. Via een zoekmachine kan teruggevonden worden hoe je de cookies kan beheren voor de webbrowser die gebruikt wordt. Zoek hiervoor op 'cookies beheren' met een zoekmachine zoals www.google.be
 2. Het is echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website minder goed zullen functioneren.

Contacteer ons gerust, ons e-mailadres is terug te vinden in de eerste rubriek, bovenaan deze pagina.